Suomen linnusto köyhtyy ja monet lajit ovat kokonaan häviämässä ja nyt viimeistään meidän olisi herättävä. Jos tämänkaltainen kehitys saa jatkua, niin lintujen tulevaisuus on uhattuna. Siis mitä teet muille, sen teet myös itsellesi.
Ihmisen toiminta ja piittaamattomuus sekä ahneus on vaikuttamassa eri lajien häviämiseen. Syynä on mm. tehomaanviljely, kasvinsuojeluaineet, tehometsätalous ja avohakkuut ja nämä kaikki yhdessä ovat vaikuttaneet eläinlajien häviämiseen, koska ei ole ravintoa eikä pesintäpaikkoja.
Siksi ihmiset ja luonnonvaraiset lajit ovat riippuvaisia luonnon monimuotoisuudesta.
 
Risto Tammi
Hömötiainen.