Maassamme viljelijäväestö on joutunut suuriin vaikeuksiin johtuen virheellisestä maatalouspolitiikasta, jossa yhä enemmän suositaan suuria viljelyaloja, joka merkitsee kartanonherrojen palaamista ja tilojen koot kasvavat yhä enemmän, jopa jättimäisiksi ja tämä merkitsee tehoviljelyn lisääntymistä, joka merkitse myös lannoitteiten käyttöä, sekä käyttämällä tuholaismyrkkyjä, jotta saadaan kannattavuutta viljelytoimintaan.
Samoin kokonaisuudessaan aluepolitiikka on pielessä ja ihmettelen, että nykyinen poliittinen valta on yhä enemmän ajamassa maaseutua ja haja-asutusalueita ahdinkoon, joka merkitsee, että väestö liikkuu suuriin asutuskeskuksiin, joissa asumiskustannukset nousevat ja eläminen yleisesti ottaen on kallista ja tulee erilaisia sosiaalisia ongelmia.
Olisiko mahdollista maaseutua ja haja-asutusaluetta elävöittää ja mahdollisesti niin, että ruuhka-alueilta ihmiset voisivat siirtyä haja-asutusalueelle ja saada sieltä toimeentulo. Se edellyttää aluepolitiikan täydellistä suunnanmuutosta, jolla lähdettäisiin luomaan uusia mahdollisuuksia.
Olen miettinyt joitakin vaihtoehtoja, joiden avulla voisimme luoda uusia mahdollisuuksia haja-asutusalueiden maaseutupitäjissä. Maaseudulla voidaan viljelyä uudistaa erikoistumalla, esimerkiksi luomuviljely ja tilakohtaisia jalostustoimia voidaan lisätä ja ns. suoramyyntiä tiloilta, joka edellyttää valtiovallalta helpotuksia ja tukia toiminnan alkuvaiheessa, joka myöhemmin olisi yhteiskunnalle palkitsevaa. Ja siten, että tilojen koko voisi olla perhepienviljelystilat, jotka ovat erikoistuneet viljelyssään, jolloin sen kannattavuus on tehostunut ja tekee mahdolliseksi työllistää perheen.
Suurtilojen pinta-alan kasvaminen ei ole kenenkään etu, koska sen vaikutus on negatiivista, haja-asutusalueella se autioittaa olemassaolevat pientilat ja tarkoitan että ihmiset jäävät vaille työtä. Siksi on mietittävä pientilojen elinkelpoisuutta.
Meidän on saatava maaseutu tuottavaksi niin, että se elättää siellä asuvat ihmiset ja turvaa heille toimeentulon. Sitten näkisin uusia ajatuksia, joilla on myös tervehdyttävä vaikutus ja yeisesti ottaen meidän ihmisten omavaraisuus ja sen kohottaminen näinä vaikeina aikoina voisi olla järkevää.
Ottaen huomioon, että voimme myös harrastaa keräilyä luonnosta: marjat, sienet, yrtit, jotka katsotaan alkutuotannoksi ja perinteisiä luonnonvaraisia tuotteita voi myydä ilman viranomaisille tehtävää ilmoitusta. Suomessa on paljon vesistöä. Voimme lisätä kalastusta ja niilläkin voimme lisätä omavaraisuuttamme mutta voimme myös luoda ammattimaista toimintaa ja kehittää jatkojalostusta, jolla voisimme luoda uusia työpaikkoja. On todettu, että esimerkiksi särki, jota pidetään roskakalana, on viime aikoina havaittu, että se on varsin maukas ja hyvä kala, jota voidaan myös purkittaa ja monin paikoin niitä on otettu koulussa ruokalistoille.
Tällä tavalla kun kehitämme kalojen jatkojalostusta, luomme myös samalla uusia työpaikkoja. Sama koskee myös marjojen, sienien ja yrttien suhteen jatkojalostuksen lisääminen, jolla myös saamme uusia työpaikkoja. Tämä edellyttää nykyiseltä valtiovallalta täydellistä suunnanmuutosta ainakin 90 astetta, jolla voimme luoda maaseudulle sellaiset puitteet, jotka mahdollistavat maaseudun elävöitymisen, joka olisi koko valtakunnan etu mutta olenkin miettinyt miten EU on ollut luomassa nykyisen kaltaista kehitystä, että esimerkiksi viljelijöiden ja maitotilojen kannattavuus on laskenut kaiken aikaa ja viljelijäväestöstä on tullut tukien varassa elävä joukko kun voisimme muuttaa sen siten, että erikoistuminen tiloilla luomuviljelyyn.
Ainoa tulevaisuuden järkevä tie on maaseudun elävöittäminen ja maamme omavaraisuus olisi turvattava mahdollisimman korkealla asteella. Näin voisimme luoda uusia työpaikkoja.
Siksi me tarvitsemme rohkeita poliittisia päätöksiä haja-asutusalueiden hyväksi, että voisimme luoda maaseudulle elämää ja muuttaa muuttoliike ruuhka-Suomeen toisinpäin ja muistutan, että tavallinen työ on yhtä arvokasta kuin tietokonesuunnittelijan tai jonkun muun teknologian ihmisen työ.
Uskon, että myös tavallinen fyysinen työ on olemassa ja terve maaseutu merkitsee kaikille siellä oleville ihmisille parempaa tulevaisuutta ja siihen meidän on pyrittävä. SIksi tarvitaan uudenlaista poliittista voimaa, joka on valmis tähän muutokseen ja kysynkin, oletko sinä mukana tässä muutoksessa.
Risto
Kuvassa voi olla puu, vesistö, nurmikko ja luonto