Orava on vähentynyt metsistämme. Orava viihtyy kuusivaltaisissa vanhoissa metsissä, joissa on isoja puita. Nuorissa metsissä orava ei pesi ja luonnollisesti ei avohakkuualueilla. Myös tämä vähentyminen näkyy eri lajien kohdalla hälyttävänä mm. lintujen.
Luonnossa tapahtuu huolestuttavaa kehitystä, joka on ihmisten aiheuttama. Siksi luontokato on peruuttamaton tapahtuma. Jos emme tee mitään tälle kehitykselle, myös tämä horjuttaa luonnon ekologista tasapainoa ja sen seuraukset voivat olla vakavat. Siksi tarvitaan suunnanmuutos. Uusiutuvat luonnonvarat eivät kestä nykyisen kaltaista kehitystä, siksi meidän on luovuttava jatkuvan talouskasvun lisäämisestä luonnon kustannuksella.
Oravat ovat vähentyneet metsistämme – lue 10 yllättävää faktaa pörröhännästä!
 
Kirjoittanut: Risto Tammi