Mielipide: Tule ulkoilemaan Pertunmaan avohakatulle virkistysalueelle

 

 

Pertunmaan kunnan yksi suurimmista tavoitteista on mainostaa itseään mökkiläisille ja mahdollisesti kuntaan muuttaville esimerkillisenä ulkoilu- ja virkistyskohteita tarjoavana kuntana. Kunta toimii kuitenkin erikoisella tavalla suorittamalla avohakkuun virkistysalueeksi tarkoitetulla alueella. Taustalla on kai kunnan heikko taloudellinen tila ja rahaa pyritään etsimään kaikkialta.
Avohakkuita on tehty jopa satoja hehtaareja Pertunmaalla hyvin laajalla alueella ja tämä uhkaa metsien monimuotoisuutta ja tiettyjen kasvien ja eläinlajien katoamista. Marjat ja sienet ovat katoavien kasvien listalla. Myös hyödylliset hyönteiset ja pölyttäjät häviävät.
Pertunmaan kunta on käyttänyt metsän hoidossa ja hakkuissa asiantuntijana metsänhoitoyhdistystä. Herääkin kysymys, onko metsänhoitoyhdistykset tekemässä enemmän tuhoa kuin hyötyä.
Suomessa on alueita, joissa metsiä on siirtynyt ulkomaisten sijoittajien omistukseen, jotka ovat kiinnostuneita vain nopeasta voitosta. Nykyistä metsänhoitolakia muutettiin vuonna 2014 ja silloin siitä poistui hakkuumetsien vähimmäisikä. Sen sijaan ennen oli tarkat senttimäärät puun halkaisijalle ja puille oli olemassa myös vähimmäisikä. Vuonna 2018 peräti 31 prosenttia uudistushakkuista oli sellaisia, jotka olisi kielletty vanhan lain aikana. Puut olisivat olleet liian ohuita tai nuoria.
Tämän kaiken takana on riistojärjestelmä, joka ei kunnioita mitään muuta kuin rahan valtaa. Metsänomistajat ja metsäyhtiöt ovat valmiit parturoimaan ranteen paksuiset puut suurilla metsäkoneilla.
Suuret avohakkuualueet ovat lohduton näky. Ihminen on tuhonnut sellaisella voimalla metsiä ja sen seurausta on monien eläinlajien katoaminen kokonaisuudessaan. Metsien monimuotoisuus on tärkeää kaikkien lajien olemassaololle, myös meille ihmisille.
Jos jatkamme metsien totaalista tuhoamista, se vie ihmisiltä elämän edellytykset ja mikään raha ei korvaa sitä mitä metsillemme on tehty. Metsät tarjoavat meille ihmisille paljon. Ne antavat rikkauksistaan meille marjat ja sienet ja metsiä on pidetty aina yhteisenä kansallisomaisuutena.
Ikimetsät ovat monimuotoisuuden kannalta tärkeitä siksi, että se mahdollistaa eri lajien lisääntymisen ja tasapainottaa luonnossa olevia elämään liittyviä seikkoja. Ihmisen ei tule puuttua lajien säätelyyn, koska luonnossa kaikki tapahtuu luonnollisesti. Jokaisen lajin olemassaolo on toisen lajin elämisen ehto ja myös meidän ihmisten pitäisi ymmärtää, että olemme lähtöisen alkuaan luonnosta.
Mitä enemmän vieraannumme luonnosta, sitä enemmän altistumme sairauksille. Menetämme vaistomaisia ominaisuuksia, joita ihmiselläkin oli aikoinaan luonnossa. Nykyinen kilpailuyhteiskunta, joka perustuu jatkuvan kasvun ajatukseen, ei ole mahdollista tulevaisuudessa johtuen uusiutuvien luonnonvarojen ehtymisestä.
Siksi ihmiskunnan olisi muutettava elintottumuksiansa saavuttaakseen tasapainon luonnon kanssa. Tietenkin ihmiskunnan suurin ongelma on maapallon ylikansoitus, johon pitäisi löytää ratkaisu. Meidän on pysähdyttävä miettimään minkälaisen maailman jätämme lapsillemme.
 
Risto Tammi