Suomen luonto jatkaa köyhtymistään – Kainuussakin useita uhanalaisia lajeja

Suomen luonto jatkaa köyhtymistään ja lähes 12 prosenttia Suomen eläin- ja kasvilajistosta on uhanalaisia, todettiin vuonna 2019. Syyt ovat maanviljelyn rakennemuutos (tehomaanviljely) tuhoaa tiettyjen lajien elinympäristöä. Soiden ojittaminen vie elintilaa muun muassa suolinnuilta. Suurin osa uhanalaisista lajeista asuu metsissä, joita metsäteollisuus luonnollisesti tuhoaa ja avohakkuut.
Pienilläkin toimilla voimme parantaa eri lajien olemassaolon jättämällä kosteikkoja ja ikimetsäalueita, sekä suosia luontoa säästävää luomuviljelyä ja näin turvaamme ekologisen tasapainon. Jos me jatkamme nykyistä suuntaa, niin lajien katoaminen jatkuu, niin me vaarannamme koko ekojärjestelmän olemassaolon.
 
Risto Tammi