Meidän kaikkien ihmisten pitäisi yhtenäisesti esittää vaatimus rauhan puolesta ja maailma ilman väkivaltaa, jossa ihmisten annettaisiin elää turvallisesti perheittensä kanssa ja turvata kaikille maailman lapsille turvallisempi maailma. Olen seurannut sitä tuskaa ja ahdistusta mitä kriisialueilta on tullut tietoa niistä kärsimyksistä, joita lapset joutuvat kohtaamaan kaiken väkivallan keskellä, kaikkia hirvittävyyksiä, joissa heiltä riistetään lapsuus ja oikeus elää turvallisessa maailmassa.
Olen seurannut maamme nykyistä keskustelua sotakaluston lisäämisestä, jolla lisätään väkivallan voimaan luottamista ja aseiden voimaan. kun sen sijaan näkisin siten kuten Suomi aikaisemmin muutamia vuosia taaksepäin oli edistämässä liennytystä ja rauhanprosessia kriisipesäkkeissä. Siitä Suomi sai tunnustusta ja sen mahdollisti meidän puolustuspolitiikkamme, jota olen kaivannut takaisin maahamme ja tulisimme uudelleen johtavaksi maaksi rauhan aloitteiden välittäjäksi ja lähtökohtana oma täydellinen puolueettomuus, joka pysyy kakkien suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella ja pyrkimyksenä saada aikaan Pohjolan rauhan vyöhyke, joka olisi mailmalle esimerkkinä kansojen ystävyydestä ja rauhanomaisesta naapuruudesta.
Esimerkiksi tänä päivänä olisi tärkeä saada hyvät luottamukselliset suhteet naapurimaamme Venäjän kanssa, jolla me saisimme parhaimmat turvalisuustakuut omalle maallemme ollessamme täydellisesti puolueettomia ja vilpittömiä aikeissamme. Meidän on pitäydyttävä ulkopuolella kaikista sotilaallisista puolustuslitoista kuten Natosta ja puolueettomuuden toteuttamiseksi Suomen olisi ensitilassa erottava EU:n jäsenyydestä, josta meile tulisi mahdollisuus omaan rahayksikköön, jota me voimme ohjata tilanteiden vaatimalla tavalla korjausliikkeellä mutta ennen kaikkea EU:sta eroaminen merkitsee meille täydellisen puolueettomuuden toteutumista ja kuten olen aikaisemminkin ehdottanut, meidän tulisi kirjata perustuslakiin miten me olemme täydellisesti puolueeton maa jolloin se saisi laajasti tunnustusta kansainvälisesti ja turvaisi maamme itsenäisyyden ja riippumattomuuden ilman sotilasliittoja.
Meidän pitää tehdä kaikkemme yksilöinä, kansana ja valtiojohdon tulee edistää rauhanomaista kehitystä ja pyrkiä luomaan omassa maassamme ja vaikuttaa asenteisiin siten, että me vastustamme kaikkea väkivaltaa ja haluamme olla edistämässä rauhaa kaikkialla ja olla vaikuttamassa siten, että ihmiskunnan keskeltä loppuu epäinhimiliset kärsimykset. Tässä me voimme jokainen yksilöinä olla vaikuttamassa ja luoda vahva rauhanrintama, joka vie rauhan viestiä eteenpäin ja pyrkimyksenä viedä toivoa maailman kansoille kaiken sen kärsimyksen keskellä, missä kansat ovat sodista johtuvissa kärsimyksissä.
Olkaamme siis aloitteentekijöitä rauhan puolesta kaikkien kansojen ystävyyden puolesta ja sinulla on paikka tässä rintamassa. Täytä oma paikkasi ja tule ja vaikuta. Vie rauhan viestiä eteenpäin.
Risto