Suomalaiset metsät voivat todellisuudessa huonosti. Valtavat massa-avohakkuualueet laajenevat ja raiskattu ympäristö kertoo siitä karua kieltä. Sen koki mm. sveitsiläinen Meinrad Rohnerikin.

Tämä on merkinnyt myös monien luonnonvaraisten lajien häviämistä jopa kokonaan. Sama koskee eläimiä, jotka ovat joutuneet väistymään metsän parturoinnín johdosta ja lajien häviäminen on monissa tapauksissa peruuttamatonta.

Olemme menettäneet luonnonvaraisia metsiä valtavia määriä tehometsänhakkuiden johdosta ja tämä on lisännyt myös ympäristössä vakavia muutoksia. Tällä hetkellä suomalainen ilmastokeskustelu on vain kahvipöytäkeskustelutasolla. Metsien parturointia perustellaan kilpailukyvyllä ja ylipäätään puhutaan jatkuvasta talouskasvusta vaikka on tiedossa, että uusiutuvien luonnonvarojen käyttö käy ylikapasiteetilla ja tämä edellyttäisi yhteiskunnassa laajalti suunnanmuutosta.

Nykyinen luonnon riistotalous on myös ihmiskunnalle elämisen kysymys. Olisiko olemassa vaihtoehto? Kyllä on. Meidän on pysäytettävä keskustelu jatkuvasta talouskasvusta, koska tiedämme, että rajat tulevat vastaan, kun uusiutuvat luonnonvarat loppuvat. Tämä merkitsee sitä, että suurin osa maailman ihmisistä voi huonosti ja elävät köyhyysrajan alapuolella.

Meidän tulisi kehittää ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja ja luonnonmukaisesti toteuttaa luomuviljelyä. Tehomaanviljelykään ei ole enää tulevaisuudessa mahdollista.

Herääkin kysymys, tarvitsemmeko joka vuosi uuden kännykän, tv:n tai auton. Voimme hypätä tästä kulutusjuhlasta ulos ja rakentaa turvallisempaa yhteiskuntaa olemassaolevan ympäristön ehdoilla ja ymmärtää, että kaikilla lajeilla on elämisenoikeus.

 

Risto Tammi

four-scenes-of-deforestation-vector-id69