lauantai, 28. toukokuu 2022

Luonnonsuojelun voitto

Luonnonsuojelun voittona on pidettävä Keski-Suomen Vaarunvuoren lehtoalueen suojelun toteutumista ja siinä aktiivisesti mukana ollut Juhani Paavola muistelee noita tapahtumia.
Nykyään meillä on erittäin suuria haasteita luonnonsuojelussa ja jos nykyinen kehitys jatkuu, niin olemme menossa rajusti taaksepäin. Nyt tarvitaan kansalaisaktiivisuutta saadaksemme myönteistä kehitystä luonnonsuojelussa.
 
Risto
 
 
 
 
 
 

torstai, 12. toukokuu 2022

Luontokadon pysäyttäminen

Luontokadon pysäyttäminen on elämän suojelua ja me kaikki voimme olla vaikuttamassa paremman tulevaisuuden puolesta. Tämä edellyttää asenteiden muutosta ja näin saisimme myönteisen muutoksen ja myös käsitämme miksi luonnon monimuotoisuus on elämän säilymisen edellytys, jolla voimme turvata turvallisen ja terveellisen ympäristön.
Siksi meidän on palattava luonnon yhteyteen, josta olemme lähtöisin ja kunnioittamalla kaikkien lajien oikeuksia elämään, siis meillä on luonnossa tulevaisuus.
Risto
Kuvassa voi olla lintu ja luonto

keskiviikko, 30. maaliskuu 2022

Miten suomalainen maaseutu eläväksi?

 
Maassamme viljelijäväestö on joutunut suuriin vaikeuksiin johtuen virheellisestä maatalouspolitiikasta, jossa yhä enemmän suositaan suuria viljelyaloja, joka merkitsee kartanonherrojen palaamista ja tilojen koot kasvavat yhä enemmän, jopa jättimäisiksi ja tämä merkitsee tehoviljelyn lisääntymistä, joka merkitse myös lannoitteiten käyttöä, sekä käyttämällä tuholaismyrkkyjä, jotta saadaan kannattavuutta viljelytoimintaan.
Samoin kokonaisuudessaan aluepolitiikka on pielessä ja ihmettelen, että nykyinen poliittinen valta on yhä enemmän ajamassa maaseutua ja haja-asutusalueita ahdinkoon, joka merkitsee, että väestö liikkuu suuriin asutuskeskuksiin, joissa asumiskustannukset nousevat ja eläminen yleisesti ottaen on kallista ja tulee erilaisia sosiaalisia ongelmia.
Olisiko mahdollista maaseutua ja haja-asutusaluetta elävöittää ja mahdollisesti niin, että ruuhka-alueilta ihmiset voisivat siirtyä haja-asutusalueelle ja saada sieltä toimeentulo. Se edellyttää aluepolitiikan täydellistä suunnanmuutosta, jolla lähdettäisiin luomaan uusia mahdollisuuksia.
Olen miettinyt joitakin vaihtoehtoja, joiden avulla voisimme luoda uusia mahdollisuuksia haja-asutusalueiden maaseutupitäjissä. Maaseudulla voidaan viljelyä uudistaa erikoistumalla, esimerkiksi luomuviljely ja tilakohtaisia jalostustoimia voidaan lisätä ja ns. suoramyyntiä tiloilta, joka edellyttää valtiovallalta helpotuksia ja tukia toiminnan alkuvaiheessa, joka myöhemmin olisi yhteiskunnalle palkitsevaa. Ja siten, että tilojen koko voisi olla perhepienviljelystilat, jotka ovat erikoistuneet viljelyssään, jolloin sen kannattavuus on tehostunut ja tekee mahdolliseksi työllistää perheen.
Suurtilojen pinta-alan kasvaminen ei ole kenenkään etu, koska sen vaikutus on negatiivista, haja-asutusalueella se autioittaa olemassaolevat pientilat ja tarkoitan että ihmiset jäävät vaille työtä. Siksi on mietittävä pientilojen elinkelpoisuutta.
Meidän on saatava maaseutu tuottavaksi niin, että se elättää siellä asuvat ihmiset ja turvaa heille toimeentulon. Sitten näkisin uusia ajatuksia, joilla on myös tervehdyttävä vaikutus ja yeisesti ottaen meidän ihmisten omavaraisuus ja sen kohottaminen näinä vaikeina aikoina voisi olla järkevää.
Ottaen huomioon, että voimme myös harrastaa keräilyä luonnosta: marjat, sienet, yrtit, jotka katsotaan alkutuotannoksi ja perinteisiä luonnonvaraisia tuotteita voi myydä ilman viranomaisille tehtävää ilmoitusta. Suomessa on paljon vesistöä. Voimme lisätä kalastusta ja niilläkin voimme lisätä omavaraisuuttamme mutta voimme myös luoda ammattimaista toimintaa ja kehittää jatkojalostusta, jolla voisimme luoda uusia työpaikkoja. On todettu, että esimerkiksi särki, jota pidetään roskakalana, on viime aikoina havaittu, että se on varsin maukas ja hyvä kala, jota voidaan myös purkittaa ja monin paikoin niitä on otettu koulussa ruokalistoille.
Tällä tavalla kun kehitämme kalojen jatkojalostusta, luomme myös samalla uusia työpaikkoja. Sama koskee myös marjojen, sienien ja yrttien suhteen jatkojalostuksen lisääminen, jolla myös saamme uusia työpaikkoja. Tämä edellyttää nykyiseltä valtiovallalta täydellistä suunnanmuutosta ainakin 90 astetta, jolla voimme luoda maaseudulle sellaiset puitteet, jotka mahdollistavat maaseudun elävöitymisen, joka olisi koko valtakunnan etu mutta olenkin miettinyt miten EU on ollut luomassa nykyisen kaltaista kehitystä, että esimerkiksi viljelijöiden ja maitotilojen kannattavuus on laskenut kaiken aikaa ja viljelijäväestöstä on tullut tukien varassa elävä joukko kun voisimme muuttaa sen siten, että erikoistuminen tiloilla luomuviljelyyn.
Ainoa tulevaisuuden järkevä tie on maaseudun elävöittäminen ja maamme omavaraisuus olisi turvattava mahdollisimman korkealla asteella. Näin voisimme luoda uusia työpaikkoja.
Siksi me tarvitsemme rohkeita poliittisia päätöksiä haja-asutusalueiden hyväksi, että voisimme luoda maaseudulle elämää ja muuttaa muuttoliike ruuhka-Suomeen toisinpäin ja muistutan, että tavallinen työ on yhtä arvokasta kuin tietokonesuunnittelijan tai jonkun muun teknologian ihmisen työ.
Uskon, että myös tavallinen fyysinen työ on olemassa ja terve maaseutu merkitsee kaikille siellä oleville ihmisille parempaa tulevaisuutta ja siihen meidän on pyrittävä. SIksi tarvitaan uudenlaista poliittista voimaa, joka on valmis tähän muutokseen ja kysynkin, oletko sinä mukana tässä muutoksessa.
Risto
Kuvassa voi olla puu, vesistö, nurmikko ja luonto

perjantai, 18. maaliskuu 2022

Metsäkato on todellisuutta

Metsien rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa on olennainen asia, sillä ne imevät päästöjä ilmakehästä ja siksi metsiä sanotaan maapallon keuhkoiksi.
Maamme metsäteollisuus on yhä suuremmassa määrin kehittynyt sellunkeittäjäksi ja tuotteet myydään muualle jalostettavaksi mm pehmopaperin valmistamiseen. Meidän metsäkato on todellisuutta ja nyt pitäisi hälytyskellojen soida.
Myös tämän seurauksena monien luonnonvaraisten eläimien eri lajien tulevaisuus on uhattuna ja kaiken takana on hillitön talouskasvun paisuttaminen yli sen mitä meidän uusiutuvat luonnonvarat sallivat.
 
Risto

keskiviikko, 9. helmikuu 2022

Rauhan puolesta väkivaltaa vastaan

Meidän kaikkien ihmisten pitäisi yhtenäisesti esittää vaatimus rauhan puolesta ja maailma ilman väkivaltaa, jossa ihmisten annettaisiin elää turvallisesti perheittensä kanssa ja turvata kaikille maailman lapsille turvallisempi maailma. Olen seurannut sitä tuskaa ja ahdistusta mitä kriisialueilta on tullut tietoa niistä kärsimyksistä, joita lapset joutuvat kohtaamaan kaiken väkivallan keskellä, kaikkia hirvittävyyksiä, joissa heiltä riistetään lapsuus ja oikeus elää turvallisessa maailmassa.
Olen seurannut maamme nykyistä keskustelua sotakaluston lisäämisestä, jolla lisätään väkivallan voimaan luottamista ja aseiden voimaan. kun sen sijaan näkisin siten kuten Suomi aikaisemmin muutamia vuosia taaksepäin oli edistämässä liennytystä ja rauhanprosessia kriisipesäkkeissä. Siitä Suomi sai tunnustusta ja sen mahdollisti meidän puolustuspolitiikkamme, jota olen kaivannut takaisin maahamme ja tulisimme uudelleen johtavaksi maaksi rauhan aloitteiden välittäjäksi ja lähtökohtana oma täydellinen puolueettomuus, joka pysyy kakkien suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella ja pyrkimyksenä saada aikaan Pohjolan rauhan vyöhyke, joka olisi mailmalle esimerkkinä kansojen ystävyydestä ja rauhanomaisesta naapuruudesta.
Esimerkiksi tänä päivänä olisi tärkeä saada hyvät luottamukselliset suhteet naapurimaamme Venäjän kanssa, jolla me saisimme parhaimmat turvalisuustakuut omalle maallemme ollessamme täydellisesti puolueettomia ja vilpittömiä aikeissamme. Meidän on pitäydyttävä ulkopuolella kaikista sotilaallisista puolustuslitoista kuten Natosta ja puolueettomuuden toteuttamiseksi Suomen olisi ensitilassa erottava EU:n jäsenyydestä, josta meile tulisi mahdollisuus omaan rahayksikköön, jota me voimme ohjata tilanteiden vaatimalla tavalla korjausliikkeellä mutta ennen kaikkea EU:sta eroaminen merkitsee meille täydellisen puolueettomuuden toteutumista ja kuten olen aikaisemminkin ehdottanut, meidän tulisi kirjata perustuslakiin miten me olemme täydellisesti puolueeton maa jolloin se saisi laajasti tunnustusta kansainvälisesti ja turvaisi maamme itsenäisyyden ja riippumattomuuden ilman sotilasliittoja.
Meidän pitää tehdä kaikkemme yksilöinä, kansana ja valtiojohdon tulee edistää rauhanomaista kehitystä ja pyrkiä luomaan omassa maassamme ja vaikuttaa asenteisiin siten, että me vastustamme kaikkea väkivaltaa ja haluamme olla edistämässä rauhaa kaikkialla ja olla vaikuttamassa siten, että ihmiskunnan keskeltä loppuu epäinhimiliset kärsimykset. Tässä me voimme jokainen yksilöinä olla vaikuttamassa ja luoda vahva rauhanrintama, joka vie rauhan viestiä eteenpäin ja pyrkimyksenä viedä toivoa maailman kansoille kaiken sen kärsimyksen keskellä, missä kansat ovat sodista johtuvissa kärsimyksissä.
Olkaamme siis aloitteentekijöitä rauhan puolesta kaikkien kansojen ystävyyden puolesta ja sinulla on paikka tässä rintamassa. Täytä oma paikkasi ja tule ja vaikuta. Vie rauhan viestiä eteenpäin.
Risto