maanantai, 19. huhtikuu 2021

Susien suojelun jatkaminen

Metsä- ja maatalousministeri Jari Leppä oli asiantuntijana MTV:llä susiasiassa ja hän on ollut voimakkaasti puhumassa kannanhoidollisesta metsästämisestä, vaikka meidän susikantamme maamme kokoluokan huomioiden on yksi Euroopan pienin. Susien suojelun jatkaminen on tärkeä ja susilla on oikeus myös lajina elämään. Minusta ihminen on luonnon suurin uhkatekijä mm tuhoamalla metsiä avohakkuilla, joiden johdosta luonnonvaraisten eläimien elämän mahdollisuudet ovat uhattuna.

Risto Tammi

MTV Uutiset Live: Susikeskustelu käy jälleen kuumana Suomessa – maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vastaa MTV:n katsojien kysymyksiin - Katso ilmaiseksi mtv-palvelussa

Kuva MTV:n uutisista

maanantai, 19. huhtikuu 2021

Luonnon köyhtyminen

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on suurin uhka planeettamme tulevaisuudelle ja sen seuraukset ovat dramaattiset. Me tarvitsemme planeetallamme luonnon monimuotoisuutta elossa olemiselle ja vain se mahdollistaa meille turvallisen tulevaisuuden ja mahdollistaa elämän jatkumisen. Kaikilla asioilla on oma tehtävänsä ylläpitää elämän edellytykset maaplaneetallamme.

Risto Tammi

 

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen

maanantai, 5. huhtikuu 2021

Kehitysvammaisilla oikeus elämään

Kehitysvammaisten elämä on tällä hetkellä suurien myllerryksien vaikutusten keskellä tulevan soteuudistuksen johdosta ja myös tänä vaikeana aikana, koska on kysymys rahasta niin kuulee kaikenlaisia mielipiteitä kehitysvammaisten oikeudesta elää. Eräskin henkilö toi esille miten kehitysvammaiset ovat rasite yhteiskunnalle ja tämä suomalainen mieshenkilö olisi sitä mieltä, että jos lapsi syntyy kehitysvammaisena, hänellä pitäisi olla oikeus armokuolemaan.
Luonnollisesti tämän päätöksen tekisi jokin muu taho kuin kehitysvammainen itse. Tämä on minusta karmiva mielipide kaikessa kauheudessaan ja se tuo mieleen 30- ja 40-lukujen Saksan natsismin, jossa murhattiin kaikkien muiden ihmisten lisäksi myös kehitysvammaisia ja tähän osallistui myös lääkärit. Eikö ihmiskunta ole oppinut tästä hirvittävyydestä mitään?
Ne, jotka esittävät tuollaisia mielipiteitä, eivät ole sen parempia kuin natsitkaan aikanaan. Tämä osoittaa, miten yhteiskuntamme on kylmä mielipiteiltään ja kaikki mitataan rahassa ihmisarvon unohtuessa. Olen näitä mielipiteitä kuullut aikaisemminkin, kun henkilöt ovat esittäneet vanhuksien suhteen, jotka ovat ulkopuolisesta hoidosta täysin riippuvaisia ja he ovat sitä mieltä, että piikki takapuoleen ja näin elämä loppuu.
Myös eutanasia, joka nousi esille kansalaisaloitteen johdosta ja tulee eduskunnan käsittelyyn, on minusta asia, mikä pitäisi ehdottomasti hylätä, koska kenelläkään ihmisellä ei ole oikeutta suorittaa eutanasiaan liittyviä toimia eikä se kuulu lääkäreiden ja lääketieteen tehtäviin, koska heidän tehtävänä on ylläpitää elämää. Tästä on myös lyhyt matka siihen, että jokin taho voi päättää, että tietty ihmisryhmä voidaan poistaa surmaamalla siksi, kun he katsovat, että tämä ryhmä on yhteiskunnalle rasite.
Jos tämä laki tulisi voimaan, emme olisi sen parempia kuin natsit aikanaan. SIksi elämän kunnioittaminen on tärkeää ja meidän tulee turvata kehitysvammaisten elämä ja kunnioittaa heidän itsemääräämisoikeuttaan. Tämänhetkinen soteuudistus saattaa heikentää kehitysvammaisten oikeuksia ja seurauksena voi olla, että heidän palvelunsa heikentyy huomattavasti. Siksi kokonaisvastuu pitäisi säilyttää kunnilla ja siinä yhteydessä kunnat voivat käyttää yksityisiä palveluja kuten tähänkin asti mutta päävastuu säilyisi julkisella sektorilla.
Kehitysvammaiset eivät useinkaan pysty itse ilman tukea vaikuttamaan omiin asioihinsa ja näin ollen meidän olisi turvattava heille inhimilliset olosuhteet ja palvelujen toimivuus. Itse olen vaikeasti kehitysvammaisen lapsen isä ja olen siten tutustunut kehitysvammaisen tarpeisiin ja muihin keitysvammaisiin ja heidän tarpeisiinsa. Tyttäreni on tällä hetkellä 37-vuotias ja hän asuu Rinnekotisäätiön omistamassa palveluyksikössä, jossa hänellä on henkilökohtaiset kodinomaiset tilat olemassa. Näin ollen olen tyytyväinen tyttäreni olosuhteisiin ja hänen hoitoonsa liittyviin asioihin.
Olen itse kokenut, miten hän antaa myös minulle voimia ja iloa, kun näen miten hän suhtautuu myönteisesti elämään. Hän on todellinen päivänsäde. Siis kehitysvammaisilla on oikeus elämään ja meidän kaikkien pitäisi suhtautua hyväksyen se, että he ovat keskellämme ja tuovat oman osansa tähän meidän maailmaan, joka moninaisuudessaan rikastuttaa meitä kaikkia. Kaikki vihapuheet, joita on olemassa, jotka kohdentuvat vammaisiin tiettyjen ihmisten taholta, osoittaa vain sen, miten heillä ei ole omassa elämässään mitään arvoja ja elämää kunnioittavia ominaisuuksia ja se kertoo miten heidän elämänsä on pahasti vialla.
Tuollainen vihapuhe ei kuulu sivistyneeseen maailmaan, jossa korostetaan inhimillisiä elämänarvoja. Siksi rakentakaamme senkaltaista maailmaa, että meillä kaikilla on hyvä olla ja kunnioittakaamme toinen toisiamme vaikka olisimmekin erilaisia. Näissä mietteissä toivotan teille kaikille oikein hyvää kevään jatkoa.
Risto

maanantai, 15. maaliskuu 2021

Suomen luonto jatkaa köyhtymistään

Suomen luonto jatkaa köyhtymistään – Kainuussakin useita uhanalaisia lajeja

Suomen luonto jatkaa köyhtymistään ja lähes 12 prosenttia Suomen eläin- ja kasvilajistosta on uhanalaisia, todettiin vuonna 2019. Syyt ovat maanviljelyn rakennemuutos (tehomaanviljely) tuhoaa tiettyjen lajien elinympäristöä. Soiden ojittaminen vie elintilaa muun muassa suolinnuilta. Suurin osa uhanalaisista lajeista asuu metsissä, joita metsäteollisuus luonnollisesti tuhoaa ja avohakkuut.
Pienilläkin toimilla voimme parantaa eri lajien olemassaolon jättämällä kosteikkoja ja ikimetsäalueita, sekä suosia luontoa säästävää luomuviljelyä ja näin turvaamme ekologisen tasapainon. Jos me jatkamme nykyistä suuntaa, niin lajien katoaminen jatkuu, niin me vaarannamme koko ekojärjestelmän olemassaolon.
 
Risto Tammi

maanantai, 15. maaliskuu 2021

Suomen linnusto köyhtyy

Suomen linnusto köyhtyy ja monet lajit ovat kokonaan häviämässä ja nyt viimeistään meidän olisi herättävä. Jos tämänkaltainen kehitys saa jatkua, niin lintujen tulevaisuus on uhattuna. Siis mitä teet muille, sen teet myös itsellesi.
Ihmisen toiminta ja piittaamattomuus sekä ahneus on vaikuttamassa eri lajien häviämiseen. Syynä on mm. tehomaanviljely, kasvinsuojeluaineet, tehometsätalous ja avohakkuut ja nämä kaikki yhdessä ovat vaikuttaneet eläinlajien häviämiseen, koska ei ole ravintoa eikä pesintäpaikkoja.
Siksi ihmiset ja luonnonvaraiset lajit ovat riippuvaisia luonnon monimuotoisuudesta.
 
Risto Tammi
Hömötiainen.