Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (Kesk.) on edistämässä susien lahtaamista, vaikka maassamme oleva susikanta on hyvin pieni. Varsinkin Keskusta puolue on tehnyt susiin suuntautuvaa ennakkoasenteiden kylvämistä ja vienyt asian hysteeriselle tasolle ja järkevä keskustelu on ollut vihan ilmapiirissä lähes mahdotonta.

Ihmisen oma toiminta on muodostunut luonnossa oleville lajeille suurimmaksi uhaksi. Ihmisen toiminta on puuttumista luonnon tasapainoon ja tämän johdosta ekologinen epävakaus viime kädessä muodostuu ihmistä itseään vastaan.

Kuvan mahdollinen sisältö: teksti

68I

 

Risto Tammi